سه نفر از مقامات رسمی وزارت حفاظت محیط زیست ژاپن (MOEJ) در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۵ در سفری در قالب نشست سالانه با عنوان گفتگوی سیاست محیط زیست بین سازمان حفاظت محیط زیست کشور و وزارت حفاظت محیط زیست ژاپن، به ایران آمده و از استان گیلان بازدید نمودند. موضوعات گفتگوی امسال سیاست محیط زیست شامل (۱) پسماندهای صنعتی و (۲) مسئله گرمایش جهانی می باشد.

در بازدید مذکور، در ابتدا هیئت نمایندگان ملاقاتی با اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان داشته و نشستی در خصوص درک وضعیت زیست محیطی و مسائل مرتبط موجود در استان گیلان برگزار شد تا همکاری های بین المللی در آینده در نظر گرفته شوند. سپس، بازدیدی از مرکز دفن زباله سراوان انجام شد تا بخشی از مشکل اصلی در مورد مدیریت پسماند در ناحیه مشاهده شود. پس از آن، هیئت نمایندگان به پناهگاه حیات وحش سلکه رفته و اقدامات احیای پناهگاه حیات وحش سلکه را که توسط اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان انجام شده است، مشاهده نمودند. آنان همچنین از مرکز آموزش های زیست محیطی تالاب انزلی و سازه های سبک مرتبط، که در خلال سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ در پروژه مطالعات طرح جامع جایکا احداث شده بود، بازدید کردند. مرکز آموزش های زیست محیطی هم اکنون به منظور تسهیل در بهره برداری بیشتر در امر انجام برنامه های آموزش زیست محیطی در فاز دوم پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی (فاز دوم پروژه جایکا) مورد استفاده قرار می گیرد. در انتها، هیئت نمایندگان از روستای جیرسرباقرخاله از توابع چوکام و برنامه های اکوتوریسم روستا محور که به عنوان یکی از پروژه های پایلوت مشترک در فاز دوم پروژه مذکور در حال انجام می باشد، بازدید نمودند. نمایندگان از کارگاه تهیه محصولات صنایع دستی که تحت پروژه برای روستاییان فراهم شده و نیز مرکز اجتماعات روستا که یک سازه پایه برای انجام فعالیت های اکوتوریسم بوده و ساختمان آن تقریباً به اتمام رسیده است، بازدید کردند.

علاوه بر این، به منظور بهره گرفتن از پشتیبانی های فنی بیشتر از تالاب انزلی در قالب فاز دوم پروژه تالاب انزلی، پشتیبانی های بیشتر در زمینه محیط زیست از جانب وزارت حفاظت محیط زیست ژاپن در آینده ای نزدیک مورد انتظار می باشد.