هیات اعزامی متشکل از هفت نفر از مدیران استانی به ریاست جناب آقای شعبان پور، معاون محترم امور عمرانی استاندار گیلان و جناب آقای محمدپور، مدیر پروژه و مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان از تاریخ ۲۰ تا ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۵ از کشور ژاپن بازدید کردند و با توجه به شرایط تالاب انزلی به فراگیری تجارب موفق کشور ژاپن پرداختند. هماهنگی برنامه های این بازدید توسط تیم کارشناسی جایکا انجام شد و تمامی ارگان های ژاپنی به خوش آمد گویی از هیات اعزامی پرداختند.

بطور کلی شرکت کنندگان از دو سایت رامسر تالاب کوشیرو و دریاچه بیوا با هدف آشنایی با مطالعات اکوسیستم تالاب، مدیریت فاضلاب، مدیریت پسماند و آموزش زیست محیطی بازدید به عمل آوردند. بازدیدکنندگان همچنین در سومین کارگاه آموزشی توسعه همکاری بین تالاب کوشیرو و تالاب انزلی شرکت کردند.

جزئیات برنامه زمانی بازدید از کشور ژاپن در جدول زیر آورده شده است.

تیم کارشناسی جایکا بر این باور است که بازدیدکنندگان این دوره در ارگان های مربوطه از آموخته های خود در کشور ژاپن در جهت حفاظت از تالاب انزلی استفاده خواهند کرد.

نام فایل تاریخ توضیحات
JICA_Tokyo ۲۰ مهر در روز نخست دوره آموزشی ژاپن در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۵، اعضای هیات اعزامی در یک جلسه معارفه در مرکز بین المللی جایکا در توکیو شرکت کردند و در خصوص موارد پایه ای دوره آموزشی شامل کلیات برنامه آموزشی و اطلاعات پایه زندگی در ژاپن اطلاعاتی کسب نمودند.
JICA_HQ ۲۰ مهر هیات اعزامی در تاریخ ۲۰ مهر از دفتر مرکزی جایکا در توکیو بازدید به عمل آوردند و آقای شیشیدو، معاون مدیرکل و رئیس بخش جنگلداری و محیط زیست جهانی جایکا طی سخنانی به آنها خوش آمد گفتند. در پاسخ، جناب آقای شعبان پور، معاونت محترم استاندار گیلان در امور عمرانی، از ایشان به جهت برگزاری دوره آموزشی تقدیر و تشکر کردند.
Ministry_Env

Ministry_Env2

Ministry_Env3

۲۰ مهر هیات اعزامی از وزارت محیط زیست ژاپن بازدید به عمل آوردند. آقای کاجی هارا، قائم مقام وزیر در امور محیط زیست جهانی، به گروه اعزامی خوش آمد گفتند. سپس آقای اکودا، رئیس بخش سیاست تنوع زیستی مطالبی در خصوص تالاب های مهم ژاپن ارائه کردند.
NipponKoei_Dinner ۲۰ مهر در پایان روز، هیات اعزامی به صرف شام با برخی مدیران بخش خارجی شرکت نیپون کوئه دعوت شدند و به بحث و تبادل نظر در خصوص پروژه، مسائل زیست محیطی و موضوعات فرهنگی و اجتماعی بین دو کشور پرداختند.
۱۶۱۰۱۲_KushiroObservatory ۲۱ مهر در صبح روز ۲۱ مهر، هیات اعزامی به سمت شهر کوشیرو در استان هوکایدو (جزیره شمالی ژاپن) حرکت کردند. در ابتدا، در رصدخانه طبیعت تالاب کوشیرو، آقای کیکوچی دبیرکل مرکز بین المللی تالاب کوشیرو توضیحاتی در خصوص اطلاعات پایه تالاب کوشیرو، که بزرگترین تالاب در کشور ژاپن می باشد ارائه کردند.
۱۶۱۰۱۲_KushiroOnnenaiBoardWalk ۲۱ مهر سپس هیات ایرانی به پیاده روی در مسیر چوبی مرکز بازدید کنندگان اونه نای پرداختند که با توضیحات بیشتر آقای کیکوچی از مرکز بین المللی تالاب کوشیرو همراه بود.
۱۶۱۰۱۳_KushiroCityMayor1

۱۶۱۰۱۳_KushiroCityMayor2

۲۲ مهر هیات اعزامی با آقای ابینا، شهردار شهر کوشیرو در شهرداری کوشیرو ملاقات کردند. آقای ابینا به گروه ایرانی خوش آمد گفتند و جناب آقای شعبان پور نیز از ایشان تشکر و قدردانی کردند.
۱۶۱۰۱۳_KushiroTakkobuObservatory1

۱۶۱۰۱۳_KushiroTakkobuObservatory2

۲۲ مهر تیم شرکت کنندگان دوره از رصدخانه طبیعت تاکوبو که بر روی تپه ای در تالاب کوشیرو واقع شده است بازدید کردند و آقای کیکوچی، دبیرکل مرکز بین المللی تالاب کوشیرو توضیحاتی در خصوص تالاب کوشیرو ارائه نمودند.
۱۶۱۰۱۳_KushiroShibechaHighSchool1

۱۶۱۰۱۳_KushiroShibechaHighSchool2

۱۶۱۰۱۳_KushiroShibechaHighSchool3

۲۲ مهر هیات اعزامی به منظور مشاهده فعالیت های حفاظت زیست محیطی توسط دانش آموزان از یک دبیرستان در منطقه شیبه چا بازدید به عمل آوردند. برخی دانش آموزان که عضو یک گروه فعالیت های حفاظت زیست محیطی بودند مطالبی در خصوص فعالیت های خود ارائه کردند و با هیات ایرانی به تبادل نظر پرداختند.
۱۶۱۰۱۳_KushiroTourokoVisitorCenter ۲۲ مهر در مرکز بازدیدکنندگان توروکو، مطالبی در خصوص  فعالیت های حفاظت از تالاب در تالاب کوشیرو توسط آقای کیکوچی، دبیرکل مرکز بین المللی تالای کوشیرو ارائه شد.
۱۶۱۰۱۴_KushiroEnvConsevCenter1

۱۶۱۰۱۴_KushiroEnvConsevCenter2

۲۳ مهر شرکت کنندگان همچنین از مرکز حفاظت از حیات وحش تالاب کوشیرو تحت وزارت محیط زیست ژاپن بازدید کردند. آقای ترا اوچی، محیط بان مرکز، توضیحاتی در خصوص فعالیت های حفاظت از حیات وحش در مرکز ارائه کردند. سپس شرکت کنندگان دوره از تاسیسات نگهداری از حیوانات بیمار و آسیب دیده بازدید کرند.
۱۶۱۰۱۴_KushiroCraneCenter ۲۳ مهر شرکت کنندگان دوره از پارک ملی لک لک ژاپنی در شهر کوشیرو، که در آن فعالیت های حفاظت از لک لک ژاپنی (Grus japonesis) انجام می شود بازدید کرده و به مشاهده تعدادی از لک لک های حفاظت شده پرداختند.
۱۶۱۰۱۴_KushiroFriendshipMeeting ۲۳ مهر “سومین کارگاه آموزشی ارتباط تالاب کوشیرو و تالاب انزلی” با حضور ارگان های ذی ربط، شهرداری ها و سازمان های غیرانتفاعی در شهر کوشیرو و همچنین هیات اعزامی از ایران برگزار شد. پس از ارائه مطالبی در خصوص تالاب انزلی و برخی فعالیت های حفاظتی توسط جناب آقای محمدپور، مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان، شرکت کنندگان به تبادل نظر در خصوص همکاری بیشتر تالاب کوشیرو و تالاب انزلی در زمینه حفاظت از تالاب در آینده پرداختند.
۱۶۱۰۱۵_KushiroKanoe1

۱۶۱۰۱۵_KushiroKanoe2

۲۴ مهر پیش از بازگشت به توکیو در تاریخ ۲۴ مهر، شرکت کنندگان دوره در یک اکوتور کانو سواری که به عنوان یکی از تجارب موفق فعالیت های اکوتوریسم محلی توسط ساکنین محلی برگزار می شود شرکت کردند.
۱۶۱۰۱۷_Biwa_LBERI_1

۱۶۱۰۱۷_Biwa_LBERI_2

۱۶۱۰۱۷_Biwa_LBERI_3

۲۶ مهر هیات ایرانی از پژوهشکده دریاچه بیوا در استان شیگا بازدید به عمل آوردند.

پس از ایراد سخنرانی در مورد فعالیتهای حفاظتی و تحقیقاتی  محیط زیستی صورت گرفته بر روی دریاچه بیوا در این پژوهشکده، هیات ایرانی از بخشهای مختلف آن بازدید به عمل آوردند.

۱۶۱۰۱۸_Biwa_ShigaDepGovernor_1

۱۶۱۰۱۸_Biwa_ShigaDepGovernor_2

۱۶۱۰۱۸_Biwa_ShigaDepGovernor_3

۱۶۱۰۱۸_Biwa_ShigaDepGovernor_4

۲۷ مهر  آقای نیشی جیما، معاون استاندار  شیگا  طی جلسه ای  در محل استانداری به هیات ایرانی خوش آمد گفتند و جنلب آقای شعبان پور، معاونت محترم استاندار گیلان در امور عمرانی از خوش آمدگویی ایشان تشکر بعمل آوردند.
۱۶۱۰۱۸_Biwa_EnvLawLecture ۲۷ مهر در دفتر استانداری شیگا، هیات ایرانی در جلسه ای با موضوع قوانین محیط زیستی، به ویژه کیفیت آب مرتبط در آیین نامه های این استان شرکت به عمل آوردند.
۱۶۱۰۱۸_Biwa_WaterPlantRemoval_1

۱۶۱۰۱۸_Biwa_WaterPlantRemoval_2

۲۷ مهر هیات ایرانی از فعالیت های جمع آوری مکانیکی گیاهان آبی بازدید به عمل آوردند و سوالات متعددی در مورد امکان استفاده از این ماشین آلات مشابه در تالاب انزلی توسط هیات ایرانی پرسیده شد.
۱۶۱۰۱۸_Biwa_Museum_1

۱۶۱۰۱۸_Biwa_Museum_2

۱۶۱۰۱۸_Biwa_Museum_3

۲۷ مهر هیات ایرانی از موزه دریاچه بیوا، متعلق به استان شیگا بازدید به عمل آوردند. آقای هاگا، سرپرست ارشد این موزه در مورد امکانات این موزه شامل نمایشگاه طبیعت، فرهنگ، انسان شناسی و آبزیان مناسب برای تمام نسل ها، توضیحاتی ارائه دادند.
۱۶۱۰۱۹_Biwa_SewagePlant_1

۱۶۱۰۱۹_Biwa_SewagePlant_2

۱۶۱۰۱۹_Biwa_SewagePlant_3

۱۶۱۰۱۹_Biwa_SewagePlant_4

۱۶۱۰۱۹_Biwa_SewagePlant_5

۱۶۱۰۱۹_Biwa_SewagePlant_6

۲۸ مهر هیات ایرانی از تصفیه خانه فاضلاب شهری مجهز به تکنولوژی پیشرفته تصفیه فاضلاب واقع در مجاورت دریاچه بیوا،  که آقای دکتر نجفی، استاندار محترم استان گیلان دو سال پیش از آن بازدید به عمل آورده بودند، و پنل اطاعاتی حاوی گزارش سفر ایشان در این محل به نمایش گذاشته شده بود، بازدید به عمل آوردند.
۱۶۱۰۱۹_Biwa_FinalDisposal_1

۱۶۱۰۱۹_Biwa_FinalDisposal_2

۱۶۱۰۱۹_Biwa_FinalDisposal_3

۲۸ مهر هیات ایرانی از شهر صنعتی کوگا، محل نهایی دفع زباله مجهز به تکنولوژی پیشرفته کنترل و درمان شیرابه، جایی که می تواند الگوی خوبی برای احداث سایت دفع نهایی زباله در استان گیلان باشد، بازدید به عمل آوردند.
۱۶۱۰۲۰_DistrictCourt ۲۹ مهر هیات اعزامی از دادگاه منطقه کیوتو و تاسیسات قضایی محلی در تاریخ ۲۹ مهر بازدید کردند.
۱۶۱۰۲۰_PeacMuseum ۲۹ مهر شرکت کنندگان دوره از موزه صلح، متعلق به دانشگاه ریتسومیکان در کیوتو، بازدید به عمل آوردند که به منظور ارتقای آگاهی عمومی و همچنین دانش آموزان در خصوص جنگ های گذشته ژاپن با کشورهای دیگر و جنبه های تاریخی کشور ژاپن تاسیس شده است.
۱۶۱۰۲۱_KyotoEcoMusium1

۱۶۱۰۲۱_KyotoEcoMusium2

۳۰ مهر بازدیدکنندگان همچنین به موزه بوم شناسی شهر کیوتو رفتند که یک مجموعه از تاسیسات آموزش زیست محیطی برای دانش آموزان مقطع دبستان و راهنمایی می باشد. علاوه بر انواع گوناگون نمایشگرهای دستی، ساختمان مرکزی با دستگاه ها و تاسیسات کم مصرف و دوستار محیط زیست تجهیز شده است.
۱۶۱۰۲۱_Certificate1

۱۶۱۰۲۱_Certificate2

۱۶۱۰۲۱_Certificate3

۳۰ مهر در روز پایانی دوره آموزشی ژاپن، تمامی شرکت کنندگان گواهی تکمیل دوره آموزشی جایکا را در تاریخ ۳۰ مهر دریافت نمودند.