هیات اعزامی متشکل از هفت نفر از مدیران استانی به ریاست جناب آقای شعبان پور، معاون محترم امور عمرانی استاندار گیلان و جناب آقای محمدپور، مدیر پروژه و مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان از تاریخ 20 تا 30 مهر ماه 1395 از کشور ژاپن بازدید کردند و با توجه به شرایط تالاب انزلی به فراگیری تجارب موفق کشور ژاپن پرداختند. هماهنگی برنامه های این بازدید توسط تیم کارشناسی جایکا انجام شد و تمامی ارگان های ژاپنی به خوش آمد گویی از هیات اعزامی پرداختند.

بطور کلی شرکت کنندگان از دو سایت رامسر تالاب کوشیرو و دریاچه بیوا با هدف آشنایی با مطالعات اکوسیستم تالاب، مدیریت فاضلاب، مدیریت پسماند و آموزش زیست محیطی بازدید به عمل آوردند. بازدیدکنندگان همچنین در سومین کارگاه آموزشی توسعه همکاری بین تالاب کوشیرو و تالاب انزلی شرکت کردند.

جزئیات برنامه زمانی بازدید از کشور ژاپن در جدول زیر آورده شده است.

تیم کارشناسی جایکا بر این باور است که بازدیدکنندگان این دوره در ارگان های مربوطه از آموخته های خود در کشور ژاپن در جهت حفاظت از تالاب انزلی استفاده خواهند کرد.

نام فایل تاریخ توضیحات
JICA_Tokyo 20 مهر در روز نخست دوره آموزشی ژاپن در تاریخ 20 مهر 1395، اعضای هیات اعزامی در یک جلسه معارفه در مرکز بین المللی جایکا در توکیو شرکت کردند و در خصوص موارد پایه ای دوره آموزشی شامل کلیات برنامه آموزشی و اطلاعات پایه زندگی در ژاپن اطلاعاتی کسب نمودند.
JICA_HQ 20 مهر هیات اعزامی در تاریخ 20 مهر از دفتر مرکزی جایکا در توکیو بازدید به عمل آوردند و آقای شیشیدو، معاون مدیرکل و رئیس بخش جنگلداری و محیط زیست جهانی جایکا طی سخنانی به آنها خوش آمد گفتند. در پاسخ، جناب آقای شعبان پور، معاونت محترم استاندار گیلان در امور عمرانی، از ایشان به جهت برگزاری دوره آموزشی تقدیر و تشکر کردند.
Ministry_Env

Ministry_Env2

Ministry_Env3

20 مهر هیات اعزامی از وزارت محیط زیست ژاپن بازدید به عمل آوردند. آقای کاجی هارا، قائم مقام وزیر در امور محیط زیست جهانی، به گروه اعزامی خوش آمد گفتند. سپس آقای اکودا، رئیس بخش سیاست تنوع زیستی مطالبی در خصوص تالاب های مهم ژاپن ارائه کردند.
NipponKoei_Dinner 20 مهر در پایان روز، هیات اعزامی به صرف شام با برخی مدیران بخش خارجی شرکت نیپون کوئه دعوت شدند و به بحث و تبادل نظر در خصوص پروژه، مسائل زیست محیطی و موضوعات فرهنگی و اجتماعی بین دو کشور پرداختند.
161012_KushiroObservatory 21 مهر در صبح روز 21 مهر، هیات اعزامی به سمت شهر کوشیرو در استان هوکایدو (جزیره شمالی ژاپن) حرکت کردند. در ابتدا، در رصدخانه طبیعت تالاب کوشیرو، آقای کیکوچی دبیرکل مرکز بین المللی تالاب کوشیرو توضیحاتی در خصوص اطلاعات پایه تالاب کوشیرو، که بزرگترین تالاب در کشور ژاپن می باشد ارائه کردند.
161012_KushiroOnnenaiBoardWalk 21 مهر سپس هیات ایرانی به پیاده روی در مسیر چوبی مرکز بازدید کنندگان اونه نای پرداختند که با توضیحات بیشتر آقای کیکوچی از مرکز بین المللی تالاب کوشیرو همراه بود.
161013_KushiroCityMayor1

161013_KushiroCityMayor2

22 مهر هیات اعزامی با آقای ابینا، شهردار شهر کوشیرو در شهرداری کوشیرو ملاقات کردند. آقای ابینا به گروه ایرانی خوش آمد گفتند و جناب آقای شعبان پور نیز از ایشان تشکر و قدردانی کردند.
161013_KushiroTakkobuObservatory1

161013_KushiroTakkobuObservatory2

22 مهر تیم شرکت کنندگان دوره از رصدخانه طبیعت تاکوبو که بر روی تپه ای در تالاب کوشیرو واقع شده است بازدید کردند و آقای کیکوچی، دبیرکل مرکز بین المللی تالاب کوشیرو توضیحاتی در خصوص تالاب کوشیرو ارائه نمودند.
161013_KushiroShibechaHighSchool1

161013_KushiroShibechaHighSchool2

161013_KushiroShibechaHighSchool3

22 مهر هیات اعزامی به منظور مشاهده فعالیت های حفاظت زیست محیطی توسط دانش آموزان از یک دبیرستان در منطقه شیبه چا بازدید به عمل آوردند. برخی دانش آموزان که عضو یک گروه فعالیت های حفاظت زیست محیطی بودند مطالبی در خصوص فعالیت های خود ارائه کردند و با هیات ایرانی به تبادل نظر پرداختند.
161013_KushiroTourokoVisitorCenter 22 مهر در مرکز بازدیدکنندگان توروکو، مطالبی در خصوص  فعالیت های حفاظت از تالاب در تالاب کوشیرو توسط آقای کیکوچی، دبیرکل مرکز بین المللی تالای کوشیرو ارائه شد.
161014_KushiroEnvConsevCenter1

161014_KushiroEnvConsevCenter2

23 مهر شرکت کنندگان همچنین از مرکز حفاظت از حیات وحش تالاب کوشیرو تحت وزارت محیط زیست ژاپن بازدید کردند. آقای ترا اوچی، محیط بان مرکز، توضیحاتی در خصوص فعالیت های حفاظت از حیات وحش در مرکز ارائه کردند. سپس شرکت کنندگان دوره از تاسیسات نگهداری از حیوانات بیمار و آسیب دیده بازدید کرند.
161014_KushiroCraneCenter 23 مهر شرکت کنندگان دوره از پارک ملی لک لک ژاپنی در شهر کوشیرو، که در آن فعالیت های حفاظت از لک لک ژاپنی (Grus japonesis) انجام می شود بازدید کرده و به مشاهده تعدادی از لک لک های حفاظت شده پرداختند.
161014_KushiroFriendshipMeeting 23 مهر “سومین کارگاه آموزشی ارتباط تالاب کوشیرو و تالاب انزلی” با حضور ارگان های ذی ربط، شهرداری ها و سازمان های غیرانتفاعی در شهر کوشیرو و همچنین هیات اعزامی از ایران برگزار شد. پس از ارائه مطالبی در خصوص تالاب انزلی و برخی فعالیت های حفاظتی توسط جناب آقای محمدپور، مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان، شرکت کنندگان به تبادل نظر در خصوص همکاری بیشتر تالاب کوشیرو و تالاب انزلی در زمینه حفاظت از تالاب در آینده پرداختند.
161015_KushiroKanoe1

161015_KushiroKanoe2

24 مهر پیش از بازگشت به توکیو در تاریخ 24 مهر، شرکت کنندگان دوره در یک اکوتور کانو سواری که به عنوان یکی از تجارب موفق فعالیت های اکوتوریسم محلی توسط ساکنین محلی برگزار می شود شرکت کردند.
161017_Biwa_LBERI_1

161017_Biwa_LBERI_2

161017_Biwa_LBERI_3

26 مهر هیات ایرانی از پژوهشکده دریاچه بیوا در استان شیگا بازدید به عمل آوردند.

پس از ایراد سخنرانی در مورد فعالیتهای حفاظتی و تحقیقاتی  محیط زیستی صورت گرفته بر روی دریاچه بیوا در این پژوهشکده، هیات ایرانی از بخشهای مختلف آن بازدید به عمل آوردند.

161018_Biwa_ShigaDepGovernor_1

161018_Biwa_ShigaDepGovernor_2

161018_Biwa_ShigaDepGovernor_3

161018_Biwa_ShigaDepGovernor_4

27 مهر  آقای نیشی جیما، معاون استاندار  شیگا  طی جلسه ای  در محل استانداری به هیات ایرانی خوش آمد گفتند و جنلب آقای شعبان پور، معاونت محترم استاندار گیلان در امور عمرانی از خوش آمدگویی ایشان تشکر بعمل آوردند.
161018_Biwa_EnvLawLecture 27 مهر در دفتر استانداری شیگا، هیات ایرانی در جلسه ای با موضوع قوانین محیط زیستی، به ویژه کیفیت آب مرتبط در آیین نامه های این استان شرکت به عمل آوردند.
161018_Biwa_WaterPlantRemoval_1

161018_Biwa_WaterPlantRemoval_2

27 مهر هیات ایرانی از فعالیت های جمع آوری مکانیکی گیاهان آبی بازدید به عمل آوردند و سوالات متعددی در مورد امکان استفاده از این ماشین آلات مشابه در تالاب انزلی توسط هیات ایرانی پرسیده شد.
161018_Biwa_Museum_1

161018_Biwa_Museum_2

161018_Biwa_Museum_3

27 مهر هیات ایرانی از موزه دریاچه بیوا، متعلق به استان شیگا بازدید به عمل آوردند. آقای هاگا، سرپرست ارشد این موزه در مورد امکانات این موزه شامل نمایشگاه طبیعت، فرهنگ، انسان شناسی و آبزیان مناسب برای تمام نسل ها، توضیحاتی ارائه دادند.
161019_Biwa_SewagePlant_1

161019_Biwa_SewagePlant_2

161019_Biwa_SewagePlant_3

161019_Biwa_SewagePlant_4

161019_Biwa_SewagePlant_5

161019_Biwa_SewagePlant_6

28 مهر هیات ایرانی از تصفیه خانه فاضلاب شهری مجهز به تکنولوژی پیشرفته تصفیه فاضلاب واقع در مجاورت دریاچه بیوا،  که آقای دکتر نجفی، استاندار محترم استان گیلان دو سال پیش از آن بازدید به عمل آورده بودند، و پنل اطاعاتی حاوی گزارش سفر ایشان در این محل به نمایش گذاشته شده بود، بازدید به عمل آوردند.
161019_Biwa_FinalDisposal_1

161019_Biwa_FinalDisposal_2

161019_Biwa_FinalDisposal_3

28 مهر هیات ایرانی از شهر صنعتی کوگا، محل نهایی دفع زباله مجهز به تکنولوژی پیشرفته کنترل و درمان شیرابه، جایی که می تواند الگوی خوبی برای احداث سایت دفع نهایی زباله در استان گیلان باشد، بازدید به عمل آوردند.
161020_DistrictCourt 29 مهر هیات اعزامی از دادگاه منطقه کیوتو و تاسیسات قضایی محلی در تاریخ 29 مهر بازدید کردند.
161020_PeacMuseum 29 مهر شرکت کنندگان دوره از موزه صلح، متعلق به دانشگاه ریتسومیکان در کیوتو، بازدید به عمل آوردند که به منظور ارتقای آگاهی عمومی و همچنین دانش آموزان در خصوص جنگ های گذشته ژاپن با کشورهای دیگر و جنبه های تاریخی کشور ژاپن تاسیس شده است.
161021_KyotoEcoMusium1

161021_KyotoEcoMusium2

30 مهر بازدیدکنندگان همچنین به موزه بوم شناسی شهر کیوتو رفتند که یک مجموعه از تاسیسات آموزش زیست محیطی برای دانش آموزان مقطع دبستان و راهنمایی می باشد. علاوه بر انواع گوناگون نمایشگرهای دستی، ساختمان مرکزی با دستگاه ها و تاسیسات کم مصرف و دوستار محیط زیست تجهیز شده است.
161021_Certificate1

161021_Certificate2

161021_Certificate3

30 مهر در روز پایانی دوره آموزشی ژاپن، تمامی شرکت کنندگان گواهی تکمیل دوره آموزشی جایکا را در تاریخ 30 مهر دریافت نمودند.