در روز جهانی تالابها مصادف با ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۵ فاصله جغرافیایی بین دانش آموزان دبیرستان در ایران و ژاپن کاهش یافت. اولین گفتگوی تصویری از طریق اینترنتی بین دانش آموزان دبیرستان استعدادهای درخشان میرزا کوچک خان رشت بعنوان نماینده تالاب انزلی و دبیرستان شبیه چا واقع در نزدیکی تالاب کوشیرو در استان هکایدو ژاپن برگزار گردید. اداره آموزش و پرورش استان گیلان، اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان، و تیم کارشناسی جایکا از دبیرستان میرزا کوپک خان حمایت نمودند و مرکز بین المللی تالاب کوشیرو  از دبیرستان شیبه چا حمایت نمودند.

هر دو تالاب جزو تالابهای ثبت شده در کنوانسیون رامسر هستند. تالاب کوشیرو نخستین تالاب ژاپن است که در سال ۱۹۸۰ در کنوانسیون رامسر ثبت گردیده است.

دبیرستان شیبه چا که به طور تخصصی آموزشهای تئوریک و تجربی در زمینه های محیط زیست، کشاورزی، دامپروری، و جنگلداری به دانش آموزان ارایه می کند. این دبیرستان با حدود۵۵/۲ کیلومتر مربع مساحت یکی از بزرگترین دبیرستانهای تخصصی در زمینه محیط زیست و منابع طبیعی می باشد. دانش آموزان ایرانی و ژاپنی در جریان این ارتباط اینترنتی از طریق سیستم صوتی و تصویری Skype، ضمن معرفی جغرافیا، فرهنگ و زیست بوم استانهای شامل دو تالاب، به ارایه اطلاعات زیست محیطی و فعالیتهای مرتبط با مدیریت محیط زیست توسط دانش آموزان پرداختند و در بخش پرسش و پاسخ، به تعمیق درک و اطلاعات خود پرداختند.

قرار است این ارتباط اینترنتی با دبیرستان شیبه چا واقع در حاشیه تالاب کوشیرو، با سایر دبیرستانها در حوضه آبخیز تالاب انزلی منظور حفاظت و بهربرداری خردمندانهههه از تالاب و نتبع آنها صورت گیرد.

تیم کارشناسی جایکا با همکاری مرکز بین المللی تالاب انزلی به حمایت از هر دو مدارس ادامه خواهند داد.