در تاریخ 16 شهریور ماه 1395 آقای مهندس یوسفی، معاون امور دهیاری ها و شوراهای اداره کل استانداری استان گیلان و آقای مهندس پیرعلایی، معاون اشتغال و سرمایه گذاری اداره کل امور روستایی استانداری بازدیدی از مرکز اجتماعات در حال ساخت روستای جیرسر باقرخاله به عمل آوردند.

در این بازدید آقای مهندس یوسفی ضمن خرسندی از ساخت مرکز اجتماعات روستایی جهت سود رسانی به جامعه محلی و حفاظت از محیط زیست مراتب قدر دانی خود را از آژانس همکاریهای بین المللی ژاپن (جایکا) اعلام نمودند.

آقای یوسفی اضافه کردند استانداری جهت تهیه زیر ساخت های مرکز مانند برق، حصار دور ساختمان و… با پروژه همکاری خواهند کرد. لازم به ذکر است، اداره کل امور روستایی استانداری گیلان مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال جهت شن ریزی و بهسازی جاده ارتباطی و پارکینگ مرکز اجتماعات به حساب دهیاری روستا واریز نمودند که به زودی عملیات شن ریزی توسط دهیاری روستا انجام خواهد.

مرکز اجتماعات در حال ساخت روستای جیرسر باقر خاله
مرکز اجتماعات در حال ساخت روستای جیرسر باقر خاله