در راستای پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی فاز 2، در تاریخ 11 آذرماه 1397 در اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان نشستی مابین ادارات زیربط و تیم کارشناسی جایکا در قالب زیرکمیته حفاظت اکوسیستم تالاب و کارگروه منطقه بندی زیست محیطی و مدیریت کاربری اراضی صورت پذیرفت. در جلسه مذکور که با حضور نمایندگانی از ادارات ثبت اسناد و املاک، راه و شهرسازی، آب منطقه ایی، فرمانداری انزلی، بنیاد مسکن و ادارات تابعه اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان صورت پذیرفت، مباحثی مربوط به اهمیت منطقه بندی تالاب و استفاده از راهنمای کاربری اراضی بیان گردید.

از موارد مطرح در جلسه مسایل لایروبی در تالاب بود که به دلیل تداخل برنامه ها، شخص مسئول در این رابطه امکان حضور در جلسه را پیدا ننمود.  شایان ذکر است اداره کل محیط زیست گیلان تاکنون گزارشی در رابطه با لاروبی تالاب ارایه نداده است. چنانچه لایروبی بر تالاب تاثیرات فراوانی دارد، لازم از منظر هیدرولوژیکی و روسوب گذاری این مسئله در زیرکمیته آبخیز تالاب و از منظر اکولوژیکی و حفاظت از اکوسیستم در زیرکمیته حفاظت از اکوسیستم تالاب مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

کارشناس اکوسیستم تالاب، آقای هیتوشی واتانابه، کارشناس اکوسیستم تالاب از تیم کارشنای جایکا، با تاکید بر فعالیت های انجام شده و بیان مشکلات و وضع موجود در مناطق حفاظت شده، با ارایه راهکارهایی پیشنهادات تیم ژاپنی را جهت بهبود وضعیت حفاظتی تالاب در قالب پلان منطقه بندی زیست محیطی، احداث فنس در جنوب پناه گاه حیات وحش سلکه، ساخت پاسگاه محیط بانی جدید و ایجاد مسیر پیمایش در جنوب سلکه ارایه نمود. در نتیجه برخی از اعضا با قبول موارد مطروحه بر لزوم برگزاری جلسات کارشناسی بیشتر و با حضور نمایندگان ادارات محیط زیست از شهرستان های صومعه سرا و رشت جهت بررسی و تصویب نقطه نظرات تیم کارشناسی جایکا تاکید کردند.