فعالیت های پایلوت مشترک

احداث مرکز اکوتوریستی در روستای جیرسر باقرخاله

  • هدف: ایجاد یک پایگاه برای فعالیت های اکوتوریستی نظیر پذیرش، آماده سازی و معرفی گردشگران، برخی فعالیت ها، جلسات، دفتر کار، انبار و غیره.
  • خروجی: مرکز اکوتوریستی روستای جیرسر باقرخاله در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ افتتاح گردید. تاسیساتی نظیر ایستگاه و انبار کایاک، سرویس بهداشتی با مخزن سپتیک، حصار، آلاچیق و تابلوهای زیست محیطی ترویجی احداث و نصب گردید.
  • برنامه های آتی: دستورالعمل بهره برداری از مرکز توسط اهالی روستا و ذی نفعان تدوین خواهد شد.
  • مطلب: همانند دیگر مناطق گردشگری، مردم بیشتری در آخر هفته، پنجشنبه و جمعه و تعطیلات رسمی از این مرکز بازدید می کنند. بر اساس گزارش سرپرست اکوتوریسم جامعه محور از تیر تا اسفند ۱۳۹۶حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر در روز در تعطیلات آخر هر هفته و در ایام نوروز ۹۷ بطور میانگین روزانه ۵۰۰ نفر از مرکز بازدید کردند. بیشترین بازدید در یک روز با بیش از ۲۰۰۰ نفر بازدید کننده در روز طبیعت در تاریخ ۱۳ فروردین ۱۳۹۷ اتفاق افتاد.
احداث مرکز اکوتوریستی در روستای جیرسر باقرخاله
احداث مرکز اکوتوریستی در روستای جیرسر باقرخاله
احداث مرکز اکوتوریستی در روستای جیرسر باقرخاله
احداث مرکز اکوتوریستی در روستای جیرسر باقرخاله