فعالیت های پایلوت مشترک

احداث مرکز اکوتوریستی در روستای جیرسر باقرخاله

  • هدف: ایجاد یک پایگاه برای فعالیت های اکوتوریستی نظیر پذیرش، آماده سازی و معرفی گردشگران، برخی فعالیت ها، جلسات، دفتر کار، انبار و غیره.
  • خروجی: مرکز اکوتوریستی روستای جیرسر باقرخاله در تاریخ 3 اردیبهشت 1396 افتتاح گردید. تاسیساتی نظیر ایستگاه و انبار کایاک، سرویس بهداشتی با مخزن سپتیک، حصار، آلاچیق و تابلوهای زیست محیطی ترویجی احداث و نصب گردید.
  • برنامه های آتی: دستورالعمل بهره برداری از مرکز توسط اهالی روستا و ذی نفعان تدوین خواهد شد.
  • مطلب: همانند دیگر مناطق گردشگری، مردم بیشتری در آخر هفته، پنجشنبه و جمعه و تعطیلات رسمی از این مرکز بازدید می کنند. بر اساس گزارش سرپرست اکوتوریسم جامعه محور از تیر تا اسفند 1396حدود 200 تا 300 نفر در روز در تعطیلات آخر هر هفته و در ایام نوروز 97 بطور میانگین روزانه 500 نفر از مرکز بازدید کردند. بیشترین بازدید در یک روز با بیش از 2000 نفر بازدید کننده در روز طبیعت در تاریخ 13 فروردین 1397 اتفاق افتاد.
احداث مرکز اکوتوریستی در روستای جیرسر باقرخاله
احداث مرکز اکوتوریستی در روستای جیرسر باقرخاله
احداث مرکز اکوتوریستی در روستای جیرسر باقرخاله
احداث مرکز اکوتوریستی در روستای جیرسر باقرخاله