فعالیت های پایلوت مشترک

اجرای برنامه های آموزش زیست محیطی گسترده تر با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

  • هدف: توسعه فعالیت های آموزشی به منظور درک اهمیت حفاظت از تالاب برای دانش آموزان.
  • خروجی: فعالیت های آموزش زیست محیطی بسیاری با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان انجام شده است. بطور مثال سه نمایشگاه بزرگ به مناسبت روز جهانی تالاب ها (13 بهمن) در سال های 1394، 1395 و 1396 برگزار شد.
  • برنامه های آتی: برنامه های آموزش زیست محیطی گسترده تر با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سازمان های مردم نهاد انجام خواهد شد.
  • مطلب: سومین رویداد روز جهانی تالاب ها در پروژه در مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهر انزلی از 14 تا 20 بهمن 1396 برگزار شد. مراسم افتتاحیه با حضور میهمانان و دانش آموزان بسیاری برگزار و تعداد زیادی نقاشی، عکس و صنایع دستی در ارتباط با تالاب انزلی به نمایش گذاشته شد. بیش از 700 دانش آموز از این رویداد بازدید کردند، از آن لذت بردند و مطالبی آموختند.
اجرای برنامه های آموزش زیست محیطی گسترده تر با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
اجرای برنامه های آموزش زیست محیطی گسترده تر با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
اجرای برنامه های آموزش زیست محیطی گسترده تر با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
اجرای برنامه های آموزش زیست محیطی گسترده تر با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
اجرای برنامه های آموزش زیست محیطی گسترده تر با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان