برنامه آموزش زیست محیطی برای دانش آموزان مقطع ابتدایی روستای جیره سر باقر خاله، از توابع خمام در تاریخ 25 فروردین 1396 برگزار شد.

این برنامه که با هدف ارتقای آگاهیهای زیست محیطی در راستای حفاظت از تالاب انزلی و همچنین دوستی افزون تر با طبیعت در تاریخ 25 فروردین 1396 و بعنوان بخشی از فعالیت های پایلوت مشترک آموزش زیست محیطی زیرکمیته آموزش زیست محیطی درکمیته مدیریت ا تالاب انزلی با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان، اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان برای 30 نفر از دانش آموزان مقطع ابتدایی دبستان ابوریحان بیرونی این روستا برگزار شد.

دانش آموزان این دبستان با مطالعه این کتاب با پرندگان تالاب انزلی آشنا شدند و به لزوم حفاظت از این تالاب بعنوان یکی از زیستگاههای مهم پرندگان پی بردند. در این برنامه دانش آموزان از طریق انجام چندین بازی زیست محیطی به تثبیت آموخته هایشان پرداخته و در نهایت به نوشتن شعارهای زیست محیطی به منظور حمایت از محیط زیست و تالاب انزلی پرداختند.

به موازات این برنامه آموزشی برنامه برنامه پاکسازی روستای جیره سر باقرخاله، با همکاری سازمان مردم نهاد سرزمین ایده ال ما و جمعی از روستاییان در روستای جیر سر باقرخاله با هماهنگی دفتر امور روستایی استانداری گیلان، بخشداری خمام، اداره کل حفاظت از محیط زیست استان گیلان و زیرکمیته اکوتوریسم در کمیته مدیریت تالاب انزلی انجام گردید.

حدود 105 نفر از اعضای این سازمان مردم نهاد به همراه جمعی از روستاییان روستای جیره سر باقرخاله به جمع آوری زباله در مسیر اصلی روستا و حاشیه رودخانه طش پرداختند.

دکتر مسچیان از بخشداری خمام و آقای توموئو آئوکی، مشاور ارشد تیم کارشناسی جایکا در پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی- فاز دوم، در این برنامه شرکت داشتند.

در پایان تمامی شرکت کنندگان، از مرکز اکوتوریسم روستای جیره سر باقر خاله بازدید بعمل آوردند.

لازم به ذکر است که مرکز اکوتوریستی روستای جیرسر باقرخاله به زودی، به طور رسمی بهمراه مراسم بازگشایی آغاز به کار نموده و پذیرای گردشگران و علاقمندان به طبیعت خواهد بود.