تیم کارشناسی جایکا به منظور توسعه محصولات اکوتوریسم از ساکنین بومی مناطق حاشیه تالاب انزلی پشتیبانی به عمل می آورد. از اینرو، بر اساس امکان سنجی های انجام شده توسط زیرکمیته اکوتوریسم، یکی از فعالیت های اکوتوریستی قابل انجام در روستای جیرسر باقرخاله فعالیت کایاک سواری است. بر این اساس به منظور پرورش راهنمای محلی مسلط بر فعالیت کایاک سواری یک دوره آموزشی تحت نظر مربی بین المللی کایاک سواری، آقای سید محمد مرتضوی برگزار می گردد.

تاکنون در مرحله مقدماتی ۴ جلسه انجام شده و ۸ جلسه دیگر تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۵ انجام خواهد شد.

متقاضیان این فعالیت تا کنون۷ نفر( ۴ نفر زن و ۳ نفر مرد ) می باشند. این افراد با جدیت مشغول آموزش هستند و انتظار می رود در آینده نزدیک شاهد برگزاری تورهای مفرح کایاک سواری توسط این راهنمایان محلی در رودخانه های منتهی به تالاب انزلی واقع در روستای جیرسرباقرخاله باشیم.

اخبار مرتبط:

 نخستین کارگاه آموزشی صنایع دستی در روستای جیرسر باقر خاله

کارگاه آموزشی اکوتوریسم در روستای جیرسر باقر خاله

برگزاری تور آموزشی صنایع دستی برای ساکنین محلی