مرحله دوم ساخت مرکز اجتماعات روستای جیرسر باقرخاله از تاریخ 23 مرداد سال جاری آغاز شده و در اواخر آذر ماه به پایان خواهد رسید.

این مرکز با ساختار سنتی یک خانه گلی با اسکلت چوبی در دو طبقه ساخته می شود. مرکز اجتماعات روستایی، محلی برای تجمع گردشگران و هدایت آنها به فعالیت های اکوتوریستی می باشد. در این مرکز یک اتاق بزرگ برای پذیرایی از گردشگران، یک آشپزخانه، یک اتاق به عنوان غرفه صنایع دستی و دو اتاق برای تعویض لباس متقاضیان فعالیت کایاک سواری در نظر گرفته شده است تمام فعالیت ها جامعه محور بود و توسط مردم محلی آموزش دیده هدایت خواهد شد.

مرکز اجتماعات روستایی با بودجه آژانس همکاریهای بین المللی ژاپن (جایکا) و با هدف توانمند سازی جامعه محلی ایجاد می گردد و در آینده نزدیک این مرکز پذیرای مشتاقان طبیعت و فعالیت های اکوتوریستی مانند کایاک سواری، صنایع دستی، ماهیگیری، پرنده نگری و آشپزی سنتی خواهد بود.