مدارس سبز، بر اساس تفاهم نامه بین سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت آموزش و پرورش با ایجاد انگیزه و پرورش عشق، آگاهی و مهربانی و شور دانش آموزان نسبت به محیط زیست و الهام بخشی به آنان، حس مشارکت و پذیرش مسئولیت نسبت به محیط زیست و در نهایت رویکرد حرمت و حفظ حقوق و ابعاد گوناگون زیست بوم را ترویج داده و در ذهن آنها نهادینه ساخته و به خانواده و جامعه منتقل می کنند. تا کنون 29 مدرسه در استان گیلان به عنوان مدارس سبز انتخاب شده اند. در این مدارس سطح آگاهی و حساسیت های محیط زیستی (دانش) و بینش (رفتار) آموزگاران و کارکنان نیز ارتقا یافته و به رعایت الگوهای محیط زیستی متعهد می شوند.

در تاریخ 27 آبان ماه 1395 برنامه ای با همکاری مشترک اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان، اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان و تیم کارشناسی جایکا و با حضور 18 تن از مدیران مدارس سبز استان گیلان برگزار شد.

در این برنامه آقای امیر قزل حسینی، سرپرست اداره آموزش زیست محیطی، اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان به نقش و اهمیت مدارس سبز در ترویج برنامه های حفاظت محیط زیست و تغییر رفتار زیست محیطی افراد جامعه و در نتیجه نهادینه شدن فرهنگ حرمت و حفظ محیط زیست اشاره داشتند و بیان داشتند که آموزش و پرورش و بالخصوص مدارس جزو اصلی ترین نهادهای جامعه می باشند که می توانند در تغییر رفتار و فرهنگ جامعه موثر باشند.

در این برنامه آقای وارسته به نمایندگی از اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان به بیان دستورالعمل مربوط به مدارس سبز پرداختند.

در این برنامه که با حضور خانم رفیعی مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری گیلان برگزار شده بود، آقای اکبری، معاونت سوادآموزی، آقای اخلاقی، معاونت آموزش متوسطه، آقای حسین زاده، معاونت آموزش ابتدایی و 18 تن از مدیران مدارس سبز استان گیلان به ارائه نظرات و راهکارهای مناسب برای پیشبرد اهداف آموزشی در این مدارس پرداختند.

در پایان برنامه، شرکت کنندگان از برج و مخفیگاه پرنده نگری بازدید کرده و آقای واتانابه، کارشناس آموزش زیست محیطی توضیحاتی را راجع به پرندگان زمستان گذران و بومی منطقه و همچنین مطالعه انجام شده بر روی پرندگان تالاب انزلی ارائه دادند.

تالاب انزلی نه تنها مکانی ارزشمند برای حیات وحش بلکه برای کلیه مردم استان گیلان محسوب می شود. با اینحال این تالاب با مسایل زیست محیطی زیادی دست به گریبان می باشد که باید حل شوند. بنابراین می تواند موضوع بسیار مناسبی برای نمونه ای از آموزش های زیست محیطی در قالب مدرسه سبز باشد. تیم کارشناسی جایکا امیدوار است برنامه تجربی آموزش زیست محیطی با استفاده از مرکز آموزش تالاب انزلی در سلکه به عنوان یکی از اجزای آموزش زیست محیطی برای مدارس سبز، مورد استفاده قرار گیرد. البته هنوز چگونگی پیوند دادن آموزش زیست محیطی در مدارس سبز با فعالیت پایلوت مشترک در زیر کمیته آموزش زیست محیطی قابل بحث و بررسی می باشد.