تالاب انزلی، یکی از زیستگاههای مهم برای زمستان گذرانی، جوجه آوری و توقفگاه بسیاری از پرندگان مهاجر می باشد. با این حال، راه های مهاجرت پرندگان در تالاب انزلی را تقریبا ناشناخته است. به منظور شناسایی مسیرهای مهاجرت، پرندگان مهاجر در تالاب انزلی، ردیابی ماهواره ای پرندگان با استفاده از سیستم ARGOS به عنوان بخشی از بررسی جامع اکوسیستم که جزو فعالیتهای پایلوت مشترک پروژه می باشد، برنامه ریزی شده است.

سیستم آرگوس[link to http://www.argos-system.org/] یک سیستم مکان یابی و جمع آوری داده جهانی از طریق فرستنده می باشد، که هدف آن مطالعه و حفاظت محیط زیست است. امواج رادیویی از طریق فرستنده ماهواره ای دریافت شده و اطلاعات در مورد مختصات مکانی فرستنده ها بهبرای کاربران ارسال می گردد.

حواصیل ارغوانی (Ardea purpurea) به عنوان پرنده هدف برای ردیابی مسیر مهاجرت انتخاب شده است. حواصیل ارغوانی پرنده بسیار زیبا است که دارای روتنه خاکستری پررنگ، شکم سیاه رنگ، چانه و گونه سفید و سینه اش بلوطی است، که رگهای عمودی سیاه رنگی در آن دیده می شود. کاکل سیاهی روی سر دارد و رگه های سیاهی که تا گونه ها امتداد یافته است. رنگ منقار این پرنده زرد کم رنگ است. حواصیا ارغوانی در تالاب انزلی جوجه آوری می کند. با توجه به نتایج بررسی جوجه آوری (یکی از فعالیت های پایلوت مشترک) انجام شده در سال ۲۰۱۵ توسط آقای دکتر مرادی، استاد دانشگاه گرگان و آقای عاشوری، کارشناس پرندگان از اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان، حدود ۱۲۰ آشیانه از این پرنده در تالاب انزلی شناسایی شد. به طور کلی حواصیل های ارغوانی در فصل زمستان، در مناطق ساحلی دریای خزر در ایران، کشورهای جنوب صحرای افریقا و جنوب آسیا جوجه آوری می کنند. حفاظت از این مسافران کشورهای شمالی به عنوان نمادهای از تالاب انزلی ضرورت دارد.

سه حواصیل ارغوانی بالغ، در آشیانه هایشان بخش غربی تالاب انزلی توسط آقای علی نژاد و پورمجیب، از کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان و تیم همراهشان در تاریخ ۸ و ۹ خرداد ماه ۱۳۹۶ زنده گیری شدند. فرستنده های ماهواره ای با وزن ۴۰ گرم که توسط شرکت Nomad Science ژاپن ارتقاء یافته بودند، توسط آقای واتانابه کارشناس حفاظت از اکوسیستم تالاب از تیم کارشناسی جایکا بر پشت این پرندگان نصب و سپس در تالاب انزلی رها سازی شدند.

در حال حاضر، تیم پروژه موفق به دریافت اطلاعات ارسالی از سیستم آرگوس شده است. این اطلاعات حاکی از آن است که حواصیل های ارغوانی در تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۶ هنوز در تالاب انزلی حضور دارند. این حواصیل ها تا پایان تابستان در تالاب می مانند و سپس این تالاب را به سمت کشورهای جنوبی در پاییز ترک خواهند کرد.