در دوره قبل 8 نفر از اهالی روستای جیرسر باقرخاله، متقاضی دوره آموزش راهنمای کایاک سواری شده بودند که از این تعداد 5 نفر شامل 4 نفر از زنان و دختران روستا و یک نفر مرد دوره مقدماتی را با موفقیت پشت سر گذاشتند.

دوره تکمیلی (سطح متوسط) کایاک سواری، شامل ده جلسه می باشد که متقاضیان این دوره، آموزش شنا را هم در یکی از استخرهای رشت زیر نظر مربیان مجرب خواهند گذراند.

شرکت کنندگان دوره تکمیلی با اشتیاق فراوان در کلاس های آموزشی شرکت نموده و دوره را با پشتکار فراوان طی می کنند. در آینده نزدیک این افراد پس از اتمام موفقیت آمیز دوره و دریافت گواهی، به عنوان راهنمای محلی، پذیرای گردشگران مشتاق طبیعت و فعالیت کایاک سواری خواهند بود.

لازم به ذکر است دوره مقدماتی جدید برای آن دسته از افرادی که به تازگی متقاضی دوره راهنمای کایاک سواری شده اند به زودی در روستای جیرسر باقرخاله برگزار خواهد شد.