هدف از ایجاد این زیرکمیته تخصصی، شناسایی دقیق وضعیت کنونی اکوسیستم تالاب، و ایجاد توازن در اکوسیستم در راستای حفظ منابع طبیعی تالاب انزلی برای نسل های آینده می باشد. این زیر کمیته شامل سه کارگروه زیر می باشد.

۱- کارگروه احیا و حفاظت تالاب:

هدف این کارگروه بررسی دقیق وضعیت کنونی اکوسیستم تالاب ، احیا و حفاظت فعال اکوسیستم تالاب از نقطه نظر مدیریت اکولوژیک می باشد.

فعالیتهای پایلوت مشترک این کارگروه در فاز دوم پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی شامل:

۱- بررسی میدانی فراگیر در زمینه تنوع زیستی در داخل و اطراف تالاب انزلی به منظور شفاف سازی داده های پایه اکوسیستم و حذف نام تالاب از یادداشت مونترو (مثال: تعیین مسیر تردد پرندگان مهاجر با استفاده از ماهوارهای).

۲- احیای گستره های آبی و اکوتون در خشکی

۳- مدیریت مطلوب پیشروی پوشش گیاهی در مناطق آبی نظیر پوشش نیزار و جنگل

۴- فعالیت های برداشت گونه های مهاجم بیگانه نظیر آزولا

اعضای کارگروه احیا و حفاظت تالاب شامل:

اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان، سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، اداره کل شیلات استان گیلان، پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، افراد صاحب نظر در خصوص اکوسیستم تالاب و سازمانهای مردم نهاد از اعضای این کارگروه می باشند

۲- کارگروه پایش به منظور دستیابی به مدیریت تطبیقی (مدیریت آب و اکولوژی):

هدف این کارگروه پایش مستمر داده های معتبر در داخل و اطراف تالاب انزلی در راستای دستیابی به مدیریت تطبیقی تالاب می باشد.

فعالیتهای این کارگروه در پروژه مدیریت تالاب انزلی- فاز دوم شامل:

  • فعالیت های پایش مستمرکیفیت آب و تنوع زیستی در داخل و اطراف تالاب انزلی
  • نصب دستگاه های اندازه گیری خودکار نظیر شاخص سطح آب در داخل و اطراف تالاب
  • فعالیت های پایش بر اساس دستورالعمل مربوط مثال: تنوع زیستی (پرندگان، ماهیها، ماکروفیت، فیتوپلانکتون، زئوپلانکتون، بنتوز) کیفیت آب، کیفیت رسوب، میزان سطح آب، آیتم های اقتصادی

 

اعضای کارگروه پایش شامل:

اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان، سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان، شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان، شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان و افراد صاحب نظر در خصوص اکوسیستم تالاب از اعضای این کارگروه می باشند.

۳- کارگروه مدیریت کاربری اراضی و منطقه بندی زیست محیطی:

هدف این کارگروه استفاده از طرح منطقه بندی و ضوابط کاربری به منظور تفکیک فعالیت های چالش بر انگیز در وضعیت کنونی داخل و اطراف تالاب و کاهش ستیز و کشمکش بین کاربران می باشد. اولین طرح منطقه بندی زیست محیطی در فاز یک پروژه در کمیته مدیریت تالاب انزلی به ریاست استاندار در سال ۲۰۱۲ تصویب شد.

فعالیتهای این کارگروه در پروژه مدیریت تالاب انزلی- فاز دوم شامل:

  • به روز رسانی طرح منطقه بندی بر اساس مرزبندی تالاب
  • ایجاد نظام مدیریت کاربری اراضی
  • تهیه ضوابط و یا دستورالعمل برای کاربری اراضی در داخل و اطراف تالاب انزلی
  • نصب تابلوی راهنما در مرز زون ها

ICCA و SATOYAMA ارتقای استفاده پایدار با روش ابتکاری (منطقه حفاظت شده توسط جوامع بومی)

اعضای کارگروه منطقه بندی شامل:

اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان، سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان، شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان، اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان گیلان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گیلان، اداره کل راه، مسکن و شهرسازی استان گیلان، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان، شهرداری ها، اتحادیه آب بندان داران، افراد صاحب نظر در خصوص اکوسیستم تالاب از اعضای این کارگروه می باشند.

تعریف زون ها

اکوسیستم-محدوده-زون

فعالیت‌های مجاز زون ها

فعالیت های مجاز زون ها

نقشه تالاب